2013. február 26., kedd

A mobilalkalmazás fejlesztés aktualitása egy vezető szemszögéből I.

„Az informatika olyan terület, amelyben a semmiből az emberi értelem által hozunk létre hatalmas értéket a társadalom és a gazdaság számára egyaránt. Kevés jó emberrel is nagy értékeket lehet létrehozni, ha az a kevés ember megfelelő hozzáállással és képzettséggel rendelkezik. Ez egy olyan ásványkincs, ami az agyunkban van.”


Beszélgetés Bodrogközi Lászlóval, a Neuron Szoftver Kft. ügyvezető igazgatójával.

Az Expert Training Kft. és a Schönherz Akadémia együttműködésében szervezett mobilalkalmazás fejlesztői képzéshez kapcsolódó második interjúnkban egy, a szakmában rendkívül elismert fejlesztő cég vezetőjét kívántuk megszólaltatni e technológiával kapcsolatban. Az értékesítés támogató és logisztikai szoftverek fejlesztésével, illetve informatikai projektmenedzsmenttel foglalkozó Neuron Szoftver Kft. idén ünnepli 15. születésnapját. Fennállása óta debreceni székhelyén működik, ám fejlesztéseit öt európai országban is használják. A vállalat jellegzetessége, hogy bár nemzetközi piacra dolgozik, igyekszik megőrizni családias légkörét. A cég ügyvezető igazgatójával, Bodrogközi Lászlóval beszélgettünk a mobilfejlesztés aktualitásáról, a munkaerő-piaci igényekről és a képzések szükségességéről.


Expert Training Kft.: Mi a véleménye, mennyire aktuális technológiai kérdés ma a mobilalkalmazás fejlesztés?

Bodrogközi László: A fiatal generációk gyors mobileszközökhöz kapcsolódó szocializációja miatt a mobilalkalmazás fejlesztés területe napjainkban rendkívüli aktualitással bír. Mivel kéznél vannak, a mobileszközök sokkal személyesebb kapcsolatot teremtenek a felhasználóval, mint az asztali számítógépek, melyek helyhez kötöttek és melyek használhatóságát többek között a munkahelyi tevékenységek is korlátozzák, hisz például egy munkahelyi számítógépet az ember kevésbé tud személyes jellegű dolgokra használni. Mivel a mobileszközök alacsony áruk miatt lassan mindenki számára elérhetőek lesznek, a közeljövőben számos új területen fognak megjelenni mobilalkalmazások is. A hétköznapokban olyan új technológiák terjednek majd el, melyek mai elődjeiknek biztonságosabb, hatékonyabb másaik lesznek.

A sztenderd alkalmazásokon túl, az üzleti szférában az információátadás lesz az elsődleges terület. Mivel a mobileszközök kevésbé alkalmasak a részletes kommunikációra, a közeljövőben egyre nagyobb jelentőséggel fog bírni a mobileszközökön keresztül bonyolított, célzott információátadás. Ez olyan technológiák által valósulhat meg, melyek nem pusztán üzenetküldést, hanem sokkal inkább strukturált, rendszerezett információátadást tesznek majd lehetővé, kiaknázva ezzel a mobileszközök PC-ktől eltérő sajátosságait.


Expert Training Kft.: Egy szoftverfejlesztő cég vezetőjeként, Ön szerint mennyire szükséges a mobilalkalmazás fejlesztői képzettséggel rendelkező munkaerő?

Bodrogközi László: Ma a magyar munkaerőpiacon képzett munkaerőből hiány, képzetlenből pedig többlet van. A képzett munkaerő aránya mindenekelőtt nem azonos a végzettséggel rendelkezőkével, informatikai területen pedig ez hatványozottan igaz! Ennek oka, hogy az informatika fejlődési ütemét sem a közoktatás, sem a felsőoktatás nem tudja követni. Kevés a mindennapokban, munkájuk mellett is fejlődni képes oktatók száma, akik képesek lépést tartani a változásokkal, aktualitásokkal. A jelen magyar felsőoktatási struktúra a számítástechnika területén kevésbé hatékony, mert hiányzik belőle a külföldi országokban az oktatás részét képző innováció és technológiafejlesztés.

Magyarországon nem biztosított a hallgatók számára a központilag szervezett továbbképzések lehetősége, így mindenkinek személyes önszorgalmán, motivációin múlik, lépést tart-e a változásokkal és szüntelen fejlődéssel.

A mobilalkalmazás fejlesztéshez szükséges eszközök egy hallgató számára igen drágák, emiatt egyrészt a legtöbb helyen hiányzik a képzés jellegének megfelelő infrastruktúra, másrészt pedig a technológia költségessége miatt a képzés is költségessé válik, így viszont magánemberként és fiatalként nagyon nehéz eljutni erre a területre. Ez az oka annak, hogy egy ennyire aktuális és dinamikus területen mégsincs elég ember.

Az lenne a megoldás, ha lennének olyan központok, ahol adott az infrastruktúra és a személyi háttér olyan oktatók képében, akik a mindennapi munkájuk során is rá vannak kényszerítve a gyors fejlődésre. E mellett azonban a hallgatók motiváltságát is növelni kell, és nagy előrelépést jelentene, ha a felsőoktatás és a piaci szektor közeledne egymáshoz olyan lehetőségeket biztosítva, melyek által a hallgatók esélyt kapnának, hogy tartsák, vagy még inkább felvegyék a lépést a dinamikus fejlődéssel.


Expert Training Kft.: Magánemberként és cégvezetőként miért támogatja a mobilalkalmazás fejlesztéshez kapcsolódó képzési lehetőségeket?

Bodrogközi László: Cégvezetőként első a cég érdeke, ami nem más, mint hogy jól képzett humán erőforrásra tegyen szert, emiatt fontos, hogy a lehető legaktuálisabb technológiák ismeretének birtokában legyen egy informatikai szakember. Magánemberként pedig fantasztikus érzés, hogy néhány ötletből hogyan lehet hatalmas értéket létrehozni. Az informatika olyan terület, amelyben a semmiből az emberi értelem által hozunk létre hatalmas értéket a társadalom és gazdaság számára egyaránt. Kevés jó emberrel is nagy értékeket lehet létrehozni, ha az a kevés ember megfelelő hozzáállással és képzettséggel rendelkezik. Ez egy olyan ásványkincs, ami az agyunkban van. Ez egy költő vagy egy zeneszerző öröméhez hasonlítható. Ennek az örömnek a megismerése miatt lényeges a képzés a fiatalok számára.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése