2013. november 6., szerda

Szoftverteszteléses kezdeményezések Debrecenben

Immár fél éve formálódik egy debreceni szerveződés, mely a tesztelés, mint szakma népszerűsítésén túl annak munkaerő-piaci jelentőségét hangsúlyozva szorgalmazza az egyetemi hallgatók e terület felé fordulását. A kezdeményezés első lépéseinek megtételéhez egy több lábon álló szakmai együttműködés létrehozása vezetett, melyet a kialakult debreceni szakembergárda elkötelezett és proaktív munkája segített elő.


A 2002-ben megalakult ISTQB® , azaz International Software Testing Qualifications Board non profit szervezetként hozta létre az „ISTQB® Minősített Szoftvertesztelő” oktatási tananyagot, mely a szoftver tesztelői szakmához tartozó kompetenciák világszerte elfogadott minősítési rendszerévé vált. A szervezet nemzetközi szinten, tesztelő szakemberek és szakértők önkéntes közreműködése által működik. Hazánk a HTB , azaz a Hungarian Testing Board, mint egyedüli teljes jogú tagszervezet megalakulásával kapcsolódott be a nemzetközi világszervezet munkájába. 2013 áprilisában azonban Debrecenben is elkezdődött valami. Informatikai cégek egy csoportja elhatározta ugyanis, hogy újszerű gyakorlati képzések szervezésével javítja a tesztelői szakma megítélését, és elősegíti, hogy az egyetemi hallgatók specializációjuk során jobban megismerkedhessenek a szakma lényegével és a későbbiekben a munkaerőpiacra is sikerrel léphessenek ki ez irányban. Az IT Services Hungary Kft. , a National Instruments Kft. és a Neuron Szoftver Kft. a Debreceni Egyetem Informatikai Karával , a Schönherz Informatikai Stúdióval és az Expert Training Kft-vel együttműködésben egy olyan szerveződést álmodott meg, mely a szakma fejlesztésének jegyében első körben az ISTQB® tananyagon alapuló képzést beépíti az egyetemi oktatásba, második körben pedig elősegíti, hogy a hallgatók gyakornoki programban, illetve szakmai továbbképzések során tehessék próbára megszerzett tudásukat. Ez a többoldalú együttműködés lehetővé teszi a hallgatók tudásának és kompetenciáinak a piaci igények maximális szem előtt tartásával történő fejlesztését már az intézményrendszerű felsőoktatás szintjén is.

A kezdeményezés első lépéseként október 16-ával a Debreceni Egyetemen elindult egy pilot képzés 18 hallgató részvételével. A 6x120 percesre tervezett előadássorozat folyamán a minden alkalommal más-más piaci résztvevőtől érkező előadók az ISTQB® tananyagon alapuló rövidített elméleti anyagot saját, hétköznapi életükből és munkájukból nyert tapasztalataikkal színesítve teszik gyakorlati jellegűvé. A pilot program tapasztalataira építve februártól már szabadon választható tárgyként kerül majd meghirdetésre a Neptunban a Kompetens szoftvertesztelés a gyakorlatban (CoSTiP) nevet viselő kurzus, mely a közelmúltban zajló Informatikai Szakmai Napokon tartott, a témához kapcsolódó előadások látogatottsága alapján előreláthatólag nagy érdeklődésre tart számot a hallgatók körében. A debreceni teszteléses kezdeményezések középtávú céljai közé tartozik egy olyan tesztcentrum létrehozása, mely a HTB együttműködő partnereként a teszteléshez kapcsolódó szakmai programok és képzések szervezését, a tehetséggondozást és a munkaerő közvetítést tűzi ki célul Debrecenben és környékén.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése